Project Description

Wanneer er na het 1e contact interesse is wordt er contact met elkaar opgenomen voor een nadere toelichting van beide kanten. Er wordt kort met elkaar gesproken en geluisterd of er interesse is om verder te gaan.